El son: què és, com és i què fa per a tu.

¿Què és el son? Podem definir que el son és una necessitat bàsica biològica natural. S'autoregula mitjançant el sistema nerviós (concretament amb el sistema d'activació reticular) i pot revertir-se (té un inici i un fi). Quan estem…